Sponsorzy Programu Stypendialnego

Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji

Ul. T. Kościuszki 26, 37-600 Lubaczów, woj.podkarpackie

Nip 793-162-45-74

Tel. Marek Chmiel 515 370 479

Konto Stowarzyszenia: 66910100032001001616550001