Sponsorzy Programu Stypendialnego

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji działa przy Liceum Ogólnokształcącym w Lubaczowie im. Tadeusza Kościuszki od stycznia 2012 roku.
Celem Stowarzyszenia jest dbałość o tradycję, dobre imię i rozwój naszego LO, integrowanie środowiska lokalnego, wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój edukacji młodzieży, podejmowanie działalności charytatywnej, promowanie wszelkich działań związanych z edukacją i wychowaniem dzieci.