Sponsorzy Programu Stypendialnego

Spotkanie z Panem Januszem Grechutą

21 listopada 2013 roku w holu Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki, odbyło się spotkanie z Panem Januszem Grechutą, który opracował wspomnienia księdza Józefa Mroczkowskiego, proboszcza parafii w Oleszycach i zawarł je w publikacji pt.”Obserwator”. Podczas prezentacji książki Pan Janusz Grechuta opowiadał o pracy nad kroniką księdza Józefa Mroczkowskiego. Dawni wychowankowie i uczniowie księdza Mroczkowskiego w sposób niezwykle interesujący uzupełnili relacje autora o osobiste wspomnienia i refleksje. Ważnem elementem tego spotkania była wystawa pokazująca okupacje niemiecką i sowiecką powiatu lubaczowskiego, przygotowana przez członków Stowarzyszenia.