Sponsorzy Programu Stypendialnego

Wnioski o przyznanie stypendium

Do biura Stowarzyszenia Rozwoju Edukacji wpłynęły już wnioski o przyznanie stypendium. O udzieleniu wsparcia materialnego decyduje Kapituła w składzie: Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Edukacji, Prezes Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie oraz Starosta Powiatu Lubaczowskiego. Zgodnie z regulaminem stypendium otrzymają uczniowie, którzy zdobędą najwyższą liczbę punktów określoną w kryteriach szczegółowych. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi na uroczystej Gali, która odbędzie się 21 października 2014r. o godz. 11 w Miejskim Domu Kultury im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego w Lubaczowie. Serdecznie zapraszamy potencjalnych stypendystów oraz ich Rodziców!

Comments are closed.