Sponsorzy Programu Stypendialnego

Zarząd

Marek Chmiel – Prezes Zarządu

Marta Zabrońska – Wiceprezes Zarządu

Agnieszka Dobrowolska – Sekretarz

Zygmunt Krasiński – Skarbnik